Kantoren:Bussum
Leiden
Nijmegen  Zoek
Effectrapportage
Natuurwetgeving
Inrichting & beheer
Ecosystemen
Publicaties

Home

Home

Onder de naam ‘Adviseurs-ecologie’ bundelen drie zelfstandige ecologen, Kees Vertegaal, Floor Heinis en Ronald Goderie hun krachten. Al bijna 10 jaar in de praktijk, maar nu ook via deze site. Gezamenlijk vertegenwoordigen we een expertise van ruim vijftig mensjaren en een uitgebreid netwerk met vertakkingen naar beleid en onderzoek. Ecologische kennis en ervaring op hoog niveau die wordt ingezet in grote, complexe projecten, zoals het Maasvlakte2 project en voor verschillende windmolenparken in zee. Maar ook gebiedsplannen, beheervisies en uitvoeringsplannen horen tot ons werkgebied Onze kracht ligt in een scherpe analytische blik, gecombineerd met kennis van de complexe natuurwetgeving en daarnaast een flinke dosis pragmatisme. We bewegen ons op het niveau van de grote ingenieursbureaus, maar met een wezenlijk verschil: what you see is what you get: constante expertise op hoog niveau.